Żywy Różaniec

W parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus od początku jej istnienia działają kółka różańcowe. Obecnie jest ich dziewięć: osiem kółek (Róż) żeńskich i jedno męskie.

Oprócz codziennej modlitwy różańcowej, połączonej z rozważaniem wyznaczonej tajemnicy, w każdą pierwszą sobotę miesiąca spotykamy się na Mszy św. z kazaniem i nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 9:00. Po Mszy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wspólnie rozważamy i odmawiamy  część różańca. W ten sposób dokonuje się zmiana tajemnic.

Przez codzienne odmawianie różańca oddajemy Matce Najświętszej nie tylko nasze osobiste potrzeby i potrzeby naszych rodzin, ale staramy się pamiętać również o sprawach Kościoła, Ojczyzny i świata, oraz tych, którzy najbardziej potrzebują modlitewnego wsparcia.

Osoba odpowiedzialna: ks. Proboszcz