Koło Rodziny Radia Maryja

Koło istnieje od 2012 r. Liczy około 30 członków. Ale wiemy, że mamy wielu przyjaciół wśród naszych Parafian i przychylność księdza proboszcza.

Spotykamy się co tydzień, w poniedziałki, pół godziny przed Mszą wieczorną w kaplicy adoracji na modlitwie różańcowej, oraz raz w miesiącu w salce na wspólnych rozmowach zakończonych modlitwą. W czasie tych spotkań obejmujemy modlitwą wszystkie aktualne troski Kościoła, naszej Ojczyzny i naszej wspólnoty parafialnej. Włączamy się również w prowadzenie modlitw np. w czasie adoracji. Wspieramy finansowo i modlitewnie wszystkie inicjatywy skupione wokół Radia Maryja. Organizujemy również akcje np. zbierania podpisów pod różnymi petycjami i wnioskami służącymi dobru wspólnemu. Spotykamy się również na pielgrzymkach i modlitewnych spotkaniach przy kapliczkach.

Wierzymy, że nasza modlitwa pomaga rozpraszać mroki grzechu w naszym otoczeniu, a także w naszej Ojczyźnie i w świecie.

Osoba odpowiedzialna: ks. Proboszcz