Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest to organizacja społeczna skupiająca katolików świeckich, którzy pragną pogłębiać życie sakramentalne w rodzinie poprzez stała formację, a także angażować się społecznie w pomoc rodzinom w ich potrzebach oraz wspomagać procesy wychowawcze. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest również pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego a także obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W naszej parafii Stowarzyszenie istnieje od 20 lat. Z jego inicjatywy, przy współpracy z samorządowymi władzami miasta powstała Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do piątku działa ona w budynku Szkoły Podstawowej na Słonym a w soboty i w wakacje i ferie w pomieszczeniach salek przy parafii. Stowarzyszenie angażuje się w różne inicjatywy promujące i wspierające obronę życia i rodziny. Co roku organizuje autokarowy wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na pielgrzymkę rodzin. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała przy parafii Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio.

Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w naszej parafii jest p. Maria Dudzik