ks. Marek Zemła

kapelan Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego

Urodzony w 1966 roku. Pochodzi z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach. Wyświęcony na kapłana w roku 1992. W naszej parafii od roku 2017.