Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA wyrosła z chryzmatu Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (Księża Zmartwychwstańcy) i jest wspólnotą nowej Ewangelizacji. Jej charyzmatem jest niesienie nadziei oraz życie w prawdzie i miłości. Misję nowej ewangelizacji członkowie wspólnoty rozpoczynają od samych siebie. Co tydzień w tzw. Domach Zmartwychwstania (są to prywatne domy) spotykają się na modlitwie uwielbienia, czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego oraz dzieleniu się doświadczeniami życia i wiary.

W Rabce istnieje pięć Domów Zmartwychwstania mieszanych i jeden dom męski. Na terenie naszej parafii funkcjonuje, od stycznia 2013 r., jeden z nich, a od 2015 drugi na Traczykówce. Na spotkania Wspólnota zaprasza każdego, kto chce przybliżyć się do Boga.

Informacji o spotkaniach udzieli Gabrysia 604 191 844

W salkach przy naszej parafii odbywają się comiesięczne spotkania formacyjne dla członków Wspólnoty z okolicznych Domów. Wspólnota raz w miesiącu, w kaplicy adoracji prowadzi wspólna modlitwę wspomagającą posługę ks. Jana Reczka, prowadzącego nabożeństwa o wewnętrzne uwolnienie i uzdrowienie. Służy również w Centrum Ewangelizacji i Modlitwy na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie podczas kursów i rekolekcji, na które wszystkich serdecznie zaprasza!

Strona Galilei – www.galilea.pl

Kursy i zapisy – stryszawa.galilea.pl/index.php/kursy-zapisy