ks. prałat mgr Józef Kapcia

poprzedni proboszcz – emeryt

Urodzony w roku 1940 r. Pochodzi z parafii Regulice. Wyświęcony na kapłana w roku 1964. Pracował jako wikariusz w parafiach Maków Podhalański, Świętej Anny w Krakowie, Wszystkich Świętych w Krakowie. Pełnił funkcję wizytatora w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W latach 1980 – 1986 kierował parafią Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Rabce, u Św. Tereski proboszczem był w latach 1986 – 2011. Dokończył budowę kościoła parafialnego i parafialnych budynków. W latach 2012 – 2020 r. pełnił funkcję kapelana Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Szkoły im. Św. Tereski.