Oaza Rodzin – Domowy Kościół

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, który został założony
przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Nasza wspólnota dedykowana
jest wszystkim małżeństwom sakramentalnym, bez względu na staż. Domowy Kościół
uczy jak każdego dnia żyć sakramentem małżeństwa i jak go celebrować, pomaga
małżonkom wspólnie kroczyć drogą ku świętości.

Spotykamy się raz w miesiącu, w naszych domach, w kręgach składających się z 4-7
małżeństw, towarzyszy nam również ksiądz. Comiesięczne spotkanie kręgu jest czasem
dzielenia się naszymi radościami i troskami przy kawie, herbacie i skromnym
poczęstunku. Następnie wspólnie modlimy się, uwielbiamy Boga, dziękujemy mu za
wszystkie łaski, zanosimy do niego nasze prośby i rozważamy Pismo Święte. Jest też
czas na część formacyjną i dyskusję na tematy związane nie tylko z wiarą, ale również z
naszym życiem małżeńskim i rodzinnym. To czas wzajemnego ubogacania się
doświadczeniem życiowym i spostrzeżeniami.

Domowy Kościół pomaga w stawianiu kroków ku świętości poprzez narzędzia lub dary,
z których możemy korzystać. Spotkania kręgu uświadamiają jak wygląda moja osobista
relacja z Bogiem, jak wygląda moja modlitwa, jak często zagłębiam się w lekturę Pisma
Świętego, aby coraz lepiej poznawać Boga i wsłuchiwać się w jego głos. Domowy
Kościół pomaga małżonkom i ich dzieciom wspólnie dążyć do świętości poprzez
codzienną modlitwę małżeńską i rodzinną oraz poprzez dialog i pracę nad sobą.

Członkowie kręgów Domowego Kościoła przynajmniej raz w roku wyjeżdżają na
rekolekcje formacyjne, które są niesamowitym czasem pogłębienia relacji z Bogiem i
przylgnięcia do Niego.

Jesteśmy wspólnotą, która działa głównie w Polsce (od 1973 roku), ale nowe kręgi
zakładane są również poza granicami naszego kraju. Obecnie już ponad 40 tysięcy osób
formuje się w naszej wspólnocie, a liczba kręgów zbliża się do 5.000 i nieustannie rośnie
(dane z 09.2019). Spotykamy się również w większym gronie na opłatkach rejonowych
połączonych ze wspólnym kolędowaniem, na Diecezjalnych Dniach Skupienia oraz na
Krajowych Pielgrzymkach Rodzin Domowego Kościoła.

W naszej parafii formują się trzy kręgi Domowego Kościoła. Najstarszy od 2012 roku,
drugi od maja 2015 roku oraz trzeci krąg najmłodszy który zawiązał się 2018 roku
Jeśli chcesz dołączyć do kręgu, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za
wspólnotę Domowego Kościoła w parafii.

Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne!
Moderator:  ks. Artur Głąb