Schola dorosłych św. Zelii i Ludwika Martin

Prekursorką i pomysłodawczynią powstania
Liturgicznej Scholii św. Zelii i Ludwika Martin dla dorosłych jest Kinga Brandys-Wójciak.
Schola zadebiutowała na koncercie kolęd 5 stycznia kolędą “My też pastuszkowie”.

Raz w miesiącu ubogaca swoim śpiewem oprawę Mszy Świętej.

Spotykamy się w każdy wtorek o 19.45 na próbach śpiewu.
W tym szczególnym czasie rozwijamy nasz warsztat muzyczny, uwielbiamy naszego Pana śpiewem, modlimy się Słowem Bożym i ubogacamy się swoim doświadczeniem życiowym przez rozmowy
i dobrą chrześcijańską zabawę.

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą śpiewać Bogu na chwałę i ludziom na pożytek