Sakrament małżeństwa

“Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno choć nadal dwoje”

Karol Wojtyła

Przygotowanie do ślubu

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Ze względów praktycznych sam termin lepiej jest ustalić o wiele wcześniej.

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu wydana nie wcześniej niż przed trzema miesiącami (jeżeli chrzest był poza naszą Parafią),
  • zgoda na ślub z parafii zamieszkania (jeżeli nikt z narzeczonych nie jest naszym Parafianinem),
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (potrzebne do zawarcia małżeństwa tzn. konkordatowego) albo akt ślubu cywilnego,
  • indeks katechizacji (świadectwo katechizacji) z ostatniej klasy,
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i rozmowach w poradni przedmałżeńskiej