Chrzest Święty

Zasadniczo udzielany jest w czasie Mszy świętej

  • druga niedziela miesiąca – godz. 12:00

Dziecko do chrztu zgłaszamy najpóźniej tydzień przed planowanym terminem.

Jeżeli z ważnych powodów chrzest miałby odbyć się poza wyznaczonymi terminami, prosimy Rodziców o uzgodnienie tego z Ks. Proboszczem co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Potrzebne dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego (jeżeli był poza naszą Parafią),
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (jeżeli nie są naszymi Parafianami)
  • zgoda z parafii zamieszkania rodziców (jeżeli mieszkają poza parafią-chodzi o zamieszkanie, a nie o zameldowanie)

Chrzestnymi mogą być wyłącznie osoby wierzące i praktykujące z uregulowaną kościelnie sytuacją małżeńską.