Wielkanoc – 17 kwietnia 2022 r.

NIEDZIELA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

17 kwietnia 2022 r.

  1. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy. WESOŁEGO ALLELUJA I  BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!
  2. Dzisiaj i jutro Msze św. wg porządku niedzielnego. Nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Od dzisiaj Msze wieczorne o godz. 1900.
  3. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni – siostrom nazaretankom za Grób Boże, siostrom służebniczkom za ciemnicę. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi swoją łaską.
  4. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii jest rozszerzona o oktawę. Jutro, w drugi dzień naszego świętowania modlitwami i składką wspieramy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
  5. We wtorek Msza wieczorna w misyjnych intencjach Kościoła.
  6. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  7. Najbliższa niedziela będzie Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Uroczysta Msza święta u sióstr MB Miłosierdzia w Loretto o godz. 1600, wcześniej o 1500 Godzina Miłosierdzia.
  8. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana.

9. Do wieczności odprowadziliśmy śp. Jana Miśkowca. Polecajmy Go Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie