Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc 2021

 Przeżywamy cudowny czas

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Są to Święta, które niosą ze sobą

Pokój, Nadzieję i Radość.

Zmartwychwstanie Pańskie zwiastuje

najpiękniejszą wiosnę w naszym życiu.

 

Niech radość Niedzieli Zmartwychwstania

będzie źródłem nadziei i sił na wszystkie,

szczególnie te trudne, chwile życia.

Niech zawsze niesie nadzieję zwycięstwa:

życia nad śmiercią,

dobra nad złem,

prawdy nad fałszem.

Niech prawda o Zmartwychwstaniu

rozświetla pokojem i radością

wszystkie ścieżki naszego życia!

 

Wraz z radosnym Alleluja,

modlitwą przy pustym grobie

i błogosławieństwem

świątecznie pozdrawiamy:

 

Wasi duszpasterze