ks. mgr Andrzej Mieszczak

Kapelan Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego

Urodzony w roku 1965. Pochodzi z parafii w Oczkowie koło Żywca. Wyświęcony na kapłana w roku 1990. Wcześniej był wikariuszem m.in. w parafii św. Marii Magdaleny w Rabce. W naszej parafii od roku 2014.