Wyposażenie parafii św. Teresy w Rabce-Zdroju

Wyposażenie kościoła św. Teresy w Rabce-Zdroju

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus z 1927 r.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus namalowany przez malarza Jana Bąkowskiego w 1927 r.

Relikwia bł. Jana Pawła II

Witraże z 1927 r.

Witraże w prezbiterium wykonała firma S.G. Żeleńskiego z Krakowa.

Figury alabastrowe

W bocznych kaplicach umieszczone są: figura Serca P. Jezusa i Matki Bożej Błogosławiącej z 1934 r., wykonane z białego alabastru przez p. Jadwigę Horodyską (1905-1939). Ołtarze również zbudowane są z alabastru.

Obie figury są podświetlane. Poniżej efekt podświetlenia.

Stacje Drogi Krzyżowej

Stacje Drogi Krzyżowej w kościele namalował miejscowy artysta malarz p. Jerzy Kolecki w 1997 r. On też jest autorem wszystkich pozostałych obrazów w naszym kościele.

Zdjęcia i opis drogi krzyżowej dostępne w zakładce "droga krzyżowa"

Wokół kościoła

Stacje Drogi Krzyżowej wokół kościoła: wyrzeźbił p. Kazimierz Kwatyra, organista.

Kapliczki wykonał p. Wincenty Trąbka z Krakowa w 1998r.

Krypta

W krypcie kościelnej od strony groty Matki Bożej spoczywa ks. Władysław Siwek, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła (zm. 2 VIII l986 r.).

Strona główna | Kontakt Copyright 2012 - 2020 by Strony internetowe - profecjonalneNaturalne zdrowie - sklep