Ministranci Rabka

Liturgiczna Służba Ołtarza

Zarząd służby liturgicznej ołtarza w parafii pw. Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju

 • PREZES – Karol Rapacz
 • V - PREZES – Mikołaj Bednarczyk
 • SKARBNIK – Łukasz Filas
 • CEREMONIARZ – Łukasz Tokarczyk
 • OPIEKUN – ks. Andrzej Zięba

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU SLO ŚW. TERESY W RABCE-ZDROJU

Prezes:

 • jest zastępcą Księdza Opiekuna w czasie jego nieobecności i podejmuje wszystkie decyzje w jego imieniu,
 • liczy pkt. końcowe wraz z zastępcą prezesa i ceremoniarzem,
 • podpisuje karty służenia
 • prowadzi zbiórki z kandydatami (teoria),
 • na wspólnych spotkaniach jest głosem wszystkich ministrantów i lektorów,
 • jest głosem doradczym dla Księdza Opiekuna,
 • jest odpowiedzialny przed Księdzem Opiekunem za przestrzeganie przez LSO regulaminu i zasad
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać lektorów i ministrantów za złe zachowanie,
 • może zgłosić do Księdza Opiekuna wniosek o odwołanie kogoś z Zarządu lub usunięcie z LSO
 • Zastępca Prezesa:
 • liczy pkt. końcowe wraz z prezesem i ceremoniarzem,
 • przygotowuje zestawienia punktowe na koniec roku,
 • archiwizuje dokumentację,
 • przygotowuje tabele punktowe (miesięczne i świąteczne),
 • liczy pkt. z bieżących list obecności,
 • sprawdza obecność na zbiórkach,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać ministrantów za złe zachowanie.

Ceremoniarz:

 • przewodniczy uroczystym asystom liturgicznym
 • bierze czynny udział w próbach asyst na uroczystości,
 • samodzielnie prowadzi próby liturgiczne,
 • liczy pkt. końcowe wraz z prezesem i zastępcą prezesa,
 • podpisuje karty służenia,
 • prowadzi zbiórki z kandydatami
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać Lektorów i ministrantów za złe zachowanie.

Skarbnik

 • odpowiedzialny za sprawy finansowe LSO
 • kupuje prezenty i nagrody
 • zbiera składki
 • liczy pkt. końcowe wraz z prezesem i zastępcą prezesa,
 • na koniec roku przedstawia sprawozdanie finansowe,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,

REGULAMIN SŁUŻBY LITURGICZNEJ ŚW TERESY W RABCE-ZDROJU

PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KAŻDEGO MINISTRANTA I LEKTORA BEZ WYJĄTKU!!!

 • Ministranci i lektorzy obowiązkowo przestrzegają 11 zasad zachowania się przy ołtarzu i w zakrystii;
 • Służba Liturgiczna w Rabce-Zdroju posiada Zarząd: prezesa, ceremoniarza – których powołuje Ksiądz Opiekun LSO, oraz zastępcę prezesa i skarbnika, wybieranych rokrocznie przez członków Służby Liturgicznej. Obowiązki poszczególnych osób z Zarządu określają osobne rozporządzenia;
 • Starsi ministranci i lektorzy szanują młodszych, służą im radą i pomocą, młodsi darzą szacunkiem starszych i korzystają z ich doświadczenia służby przy ołtarzu;
 • W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie Mszy św. i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku – ze względu na obecność Pana Jezusa w tabernakulum;
 • Odpowiednia postawa przy ołtarzu jest wyznaniem wiary i należy do podstawowej kultury. Przy ołtarzu absolutnie nie rozmawiamy!
 • Uczestniczymy we Mszy św. w pełni, tzn. przystępujemy do Komunii św. i czynnie uczestniczymy odpowiadając na wezwania celebransa;
 • Staramy się myśleć o tym, co robimy, jesteśmy cały czas świadomi obecności i bliskości Boga;
 • W czasie służby przy ołtarzu nie wolno dublować funkcji, chyba, że zachodzi taka konieczność;
 • Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w zakrystii, gdyż jest ona częścią kościoła, mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne;
 • W niedziele i święta posługujemy w stroju odświętnym;
 • Nowi ministranci w pierwszym roku nie chodzą po kolędzie. Pozostali posiadający dodatnie punktu chodzą z wizytą duszpasterską. Ofiary rozdzielane są zgodnie z osobno ustalonymi regułami;
 • Punkty dodatnie i ujemne, otrzymywane przez członków SL określają osobne przepisy;
 • Regulamin reguluje zasady i postępowanie ministrantów i lektorów parafii pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus. Wobec tych, którzy nie będą się do niego stosować zostaną wyciągnięte konsekwencje, włącznie z usunięciem z Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • Niniejszy regulamin został przyjęty przez całą Służbę Liturgiczną, zatwierdzony przez księdza Proboszcz i obowiązuje wszystkich ministrantów i lektorów w Rabce-Zdroju aż do odwołania przez Księdza Opiekuna LSO.

MINISTRANT – od słowa "ministrare" - znaczy "służyć".

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. W życiu codziennym ministrant powinien postępować według reguł, które zostały nazwane "Zasadami Ministranta". Ministranckie pozdrowienie „Króluj nam Chryste”, to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego sercu „Zawsze i wszędzie”.

10 PRZYKAZAŃ MINISTRANTA

 1. MINISTRANT KOCHA BOGA I DLA JEGO CHWAŁY WZOROWO SPEŁNIA SWOJE OBOWIĄZKI.
 2. MINISTRANT SŁUŻY CHRYSTUSOWI W LUDZIACH.
 3. MINISTRANT ZWALCZA SWOJE WADY I PRACUJE NAD SWOIM CHARAKTEREM.
 4. MINISTRANT ROZWIJA W SOBIE ŻYCIE BOŻE.
 5. MINISTRANT POZNAJE LITURGIĘ I ŻYJE NIĄ.
 6. MINISTRANT WZNOSI WSZĘDZIE PRAWDZIWĄ RADOŚĆ.
 7. MINISTRANT PRZEŻYWA BOGA W PRZYRODZIE.
 8. MINISTRANT ZDOBYWA KOLEGÓW W PRACY I ZABAWIE DLA CHRYSTUSA.
 9. MINISTRANT JEST PILNY I SUMIENNY W NAUCE I PRACY ZAWODOWEJ.
 10. MINISTRANT MODLI SIĘ ZA OJCZYZNĘ I SŁUŻY JEJ RZETELNĄ PRACĄ.

Patroni ministrantów

 • Św. Dominik Savio
 • Św. Tarsycjusz
 • Św. Jan Berchmasa

Zasady św. Jana Berchmasa

 1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
 2. Mało mówić, dużo czynić.
 3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
 4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
 5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
 6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
 7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
 8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
 9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
 10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

Stopnie ministranckie

 • Kandydat
 • Choralista
 • Ministrant Światła
 • Ministrant Księgi
 • Ministrant Ołtarza
 • Lektor
Nasz wspólnota ministrancka liczy 19 ministrantów.
Spotykamy się co dwa tygodnie, aby poznawać liturgie i pogłębiać swoją wiedzę, która pomoże lepiej wypełniać obowiązki ministranta. Oprócz udziału w spotkaniach formacyjnych, wspólnie spędzamy wolny czas poprzez wyjazdy do kina, zabawę andrzejkową, mikołajki, turniej piłkarski lub ping pong. Gorąco zachęcamy chłopców od klasy III szkoły podstawowej do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty.

LEKTOR - chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.

Lektorzy to zespół Służby Liturgicznej, który w naszej parafii liczy 18 osób. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, aby pogłębiać wiedzę o Liturgii i doskonalić swoje umiejętności lektorskie. Oprócz posługi lektorskiej łączy nas wspólne spędzanie wolnego czasu: wspólne wyjazdy do kina, zabawa andrzejkowa, mikołajki.
Dbamy o formację duchową i aktywnie pomagamy w przygotowaniach różnych uroczystości: Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Boże Ciało; Posługujemy przy ołtarzu zarówno w niedziele, jak również w tygodniu.
Mamy nadzieję, że nasza praca, oddanie i poświęcenie, pozwoli wzrastać w wierze nie tylko nam, ale również tym wszystkim, którzy modlą się w naszej świątyni, a przede wszystkim będzie zachętą by młodzi chłopcy wstąpili w szeregi naszej wspólnoty.

Zapraszamy do naszej wspólnoty.

Strona główna | Kontakt Copyright 2012 - 2020 by Strony internetowe - profecjonalneNaturalne zdrowie - sklep