Katecheza Dorosłych  Rabka

Katecheza Dorosłych

Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Ich tematyka skierowana jest zwłaszcza do rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców, gdyż dotyczy przede wszystkim aspektów wychowawczych.

Wychowanie młodego pokolenia to jedno z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych zadań stojących przed starszym pokoleniem, zwłaszcza we współczesnym świecie. Dlatego tematy spotkań dotyczą sposobów i działań, które ułatwiają proces kształtowania postaw młodego człowieka. Poznajemy samo dziecko – jego specyfikę, rozwój, potrzeby i możliwości, oraz przyglądamy się sobie samym, tak, aby dobrze spełniać wychowawcze role.

Chcemy widzieć wychowanie jako dar i zadanie, które otrzymują rodzice i wychowawcy.

Streszczenia i notatki z katechez

Osoba odpowiedzialna: ks. Dariusz Pacula

Strona główna | Kontakt Copyright 2012 - 2020 by Strony internetowe - profecjonalneNaturalne zdrowie - sklep