Historii parafii św. Teresy w Rabce-Zdroju

Historii parafii św. Teresy w Rabce-Zdroju

Początki kościoła

	01.Rabka-Zdrój Na tle murów wznoszącej się Kaplicy Św.Teresy

Początki kościoła w Rabce są związane z rozwojem kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki z Lisieux we Francji, żyjącej w latach (1873-1897). Papież Pius XI w 1923 r. ogłosił ją błogosławioną, a 1925 r. dokonał aktu jej kanonizacji.

	03.Rabka-Zdrój Zima Kaplica Zdrojowa Św.Teresy

Kult św. Teresy dość szybko rozprzestrzenił się poza granice Francji. Dotarł także do Krakowa, gdzie jej czcicielem był proboszcz parafii św. Anny w Krakowie, ks. Rudolf Van Roy.

	04.Rabka-Zdrój Ks.Bp. Rospond udaje się na poświęcenie kamienia węgielnego Kaplicy Św.Teresy

Z Krakowa dotarł do Rabki za sprawą kuracjuszy, którzy chętnie przybywali w te strony dla poratowania zdrowia, zwłaszcza chorzy i cierpiący na choroby płucne. W św. Teresie, która chorowała na gruźlicę płuc, znajdowali swoją szczególną orędowniczkę u Boga w prośbie o uleczenie. Z tej racji, z myślą o chorych, postanowili wybudować w Rabce kaplicę ku jej czci.

	06.Rabka-Zdrój Poświęcenie Kaplicy Św.Teresy w Rabce (1928)

W tym celu, dnia 16 I 1927 r. powstał w Krakowie Komitet Budowy Kaplicy w Rabce pod wezwaniem właśnie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wcześniej 23 X 1926 r. Książe Adam Stefan Sapieha, Metropolita Krakowski, wydał odezwę do całego narodu o wsparcie budowy tej kaplicy. Sam bowiem przybywał do Rabki na wypoczynek i dla poratowania zdrowia.

	07.Rabka-Zdrój Kaplica Św.Teresy w Rabce

W skład komitetu budowy weszli: dr Adam Kaden - przewodniczący, dr Alfred Hubiszta - sekretarz i ks. Jan Piskorz - skarbnik, oraz inni przedstawiciele rabczańskiego społeczeństwa.

	08.Rabka-Zdrój Ks.Wincenty Zawada przed Kaplicą Św.Teresy

Projekt kaplicy przygotował architekt Franciszek Mączyński. Głównymi fundatorami kaplicy byli kuracjusze przybywający do Rabki nie tylko z Polski. Większe ofiary upamiętniono przez wypisanie nazwisk ofiarodawców na mosiężnych tabliczkach widocznych pod chórem obecnego kościoła.

	09.Rabka-Zdrój Kaplica Św.Teresy w Rabce widok jesienią

19 VI 1927 r. bp Stanisław Rospond poświęcił kamień węgielny powstającej kaplicy, którą budowali kuracjusze z całej Polski i zagranicy z ks. Janem Piskorzem a od 1928 r. z ks. Stanisławem Dunikowskim, duszpasterzem przy kaplicy do 1942 r.

15 VII 1928 r. abp Adam Sapieha dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy (dzisiejsze prezbiterium).

Do kaplicy po pewnym czasie dobudowano zadaszenie dla wiernych chroniące ich od niepogody.

Początkowo do kaplicy przychodzili głównie kuracjusze i trochę mieszkańców Rabki.

	10.Rabka-Zdrój Zima Kaplica Św.Teresy w Rabce-Zdroju
	11.Rabka-Zdrój Wnętrze Kaplicy Św.Teresy w Rabce-Zdroju
	12.Rabka-Zdrój Prezbiterium Kaplicy Św.Teresy (na fotografii ks.Jan Piskorz)
	13.Rabka-Zdrój Ołtarz w Kaplicy Św.Teresy

Zdjęcie pochodzi ze strony region-rabka.pl

W trosce o potrzeby duchowe wiernych, abp Karol Wojtyła, 9 VIII 1965 r. ustanowił przy istniejącej kaplicy samodzielny Rektorat-Ośrodek Duszpasterski wydzielony z obszaru par. św. Marii Magdaleny. Pierwszym rektorem kaplicy został ks. Józef Moroń (1963-1965). Po nim obowiązki te przejął ks. Władysław Siwek (1965-1978).

Powstanie parafii w Rabce

W związku z coraz większymi potrzebami duszpasterskimi, kard. Karol Wojtyła dnia 8 V 1978 r., erygował parafię pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor kaplicy ks. Władysław Siwek (1978 - 1986). Równocześnie, nowy proboszcz w łączności z Kurią Krakowską, rozpoczął starania u władz wojewódzkich w Nowym Sączu, o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę kaplicy, na miarę potrzeb nowej parafii.

Dopiero 12 XII 1980 r. parafia otrzymała wymagane pozwolenie i rozpoczęła kolejne starania u w/w na zatwierdzenie planu rozbudowy kaplicy. 24 IV 1983 r. Urząd wojewódzki w Nowym Sączu zatwierdził projekt rozbudowy kaplicy przygotowany przez dr inź. Przemysława Gawora z Politechniki Krakowskiej i mgr inż. Małgorzatę Grabacką.

4 VII 1983 r. szybko rozpoczęto prace budowlane i już 22 XI 1983 r. kard. Franciszek Macharski, podczas wizytacji parafii poświęcił dolną część budującego się kościoła. W trzy lata później, 6 IV 1986 r. ks. Kardynał poświęcił mury nowego kościoła w stanie surowym.

1 VIII 1986 r. zmarł ks. Władysław Siwek (lat 66, pracy w Rabce 21 i został pochowany w krypcie kościelnej).

13 VIII 1986 r., obowiązki proboszcza i prowadzenie dalszej budowy kościoła i Domu Katechetycznego, przejął ks. Józef Kapcia, dotychczasowy proboszcz w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obowiązki te pełnił przez 25 lat (1986-2011).

1 X 1997r., na 100-lecie śmierci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, kard. Franciszek Macharski dokonał aktu konsekracji kościoła.

Obecnie obowiązki proboszcza od dnia 1 VII 2011 pełni ks. Dariusz Pacula.

Grota Matki Bożej przy kościele Św. Teresy.

W pobliżu kościoła znajduje się Grota Matki Bożej, która została zbudowana za sprawą p. dr Kadena właściciela Rabki ( później podarował teren pod budowę kaplicy św. Teresy.) w 1897 r. Kapelanem w zakładzie leczniczym był wówczas ks. Feliks Zosel, jezuita. Dr Kaden sprowadził statuę Matki Boskiej z Lourdes, którą postanowiono umieścić w wybudowanej grocie w lasku zakładu leczniczego.

Ks. Zosel osobiście zachęcał dzieci i starszych do znoszenia kamieni i nadzorował jej budowę. W niedzielę 15 sierpnia 1879 r. przeniesiono uroczyście figurę Matki Boskiej z kaplicy zakładowej do nowo wybudowanej groty.

Do groty Matki Bożej od tego czasu, po dziś dzień przychodzą wierni, aby prosić o potrzebne łaski Boże i dziękować za ich otrzymanie, dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny. Przy grocie dzień i noc, palą się świece jako wyraz miłości i czci do Matki Bożej za Jej opiekę nad nami.

Najważniejsze daty z historii Parafii

Rok erygowania parafii 1978

Kościół parafialny został wybudowany w dwóch etapach: prezbiterium wybudowano w 1927, nawę w 1986, konsekrowany w 1997.

Strona główna | Kontakt Copyright 2012 - 2020 by Strony internetowe - profecjonalneNaturalne zdrowie - sklep