Droga Krzyżowa w kościele św. Teresy w Rabce Zdroju

Droga Krzyżowa w kościele św. Teresy w Rabce Zdroju

Droga Krzyżowa. Wybrane epizody z ostatniej ziemskiej drogi Jezusa.

	 Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Tradycja, rozpowszechniona przez oo. Franciszkanów (XIII w.), zatrzymuje naszą uwagę na 14 stacjach, mogło być ich więcej lub mniej, nie w tym istota rzeczy. Droga Krzyżowa splata w jedno nasze współuczestniczenie z Jezusem w drodze na Golgotę, a przez poszczególne etapy tej Drogi rzuca światło na nas samych, na nasze życie, nasz stosunek do Boga i ludzi. I tak nakładają się na siebie te dwie drogi: Pana Jezusa i nasza. Aby wyrazić to w kształcie możliwie nie zakłóconym, w stacjach Drogi Krzyżowej w naszym kościele ograniczono występujące postacie do głównych „bohaterów" danego epizodu, resztę tworzymy my sami.

I tak w stacji XI, "Przybicie do krzyża", w kręgu patrzących na tę scenę może być każdy z nas; jak cienie otaczają Jezusa rozciągniętego na krzyżu. Podobnie w stacji IX „Trzeci upadek", nie ważny jest człowiek pod nogami przechodniów; zapatrzeni w siebie i w swoje sprawy przechodzimy obojętnie nad leżącym człowiekiem.

	 Złożenie Jezusa do grobu

Przeciwieństwem takiego zapatrzenia się pod własne stopy jest postać św. Jana w stacji XIV. Jego spojrzenie biegnie w daleką przyszłość ponad sceną złożenia do grobu. Po latach zapisze w Apokalipsie: „Bóg zwycięży śmierć i otrze każdą łzę... oto czynię wszystko nowe". A stacja I „Przed Piłatem", może być ilustracją do słów Jezusa: „Ja jestem światłością świata". W smudze światła stoi oskarżony i odrzucony Jezus, bo tak jest napisane w Piśmie, na co palcem wskazuje jeden z oskarżycieli, Jezus zaś mówi: „Przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie", lecz „ludzie bardziej ciemność".

	Jezus upada pod krzyżem

Samotność w bolesnym upadku (stacja III); Odrzucenie i wzgarda od ukochanego miasta - Jerozolima w tle (stacja VII); odważne, pod pręgierzem drwiących spojrzeń, przyznanie się do Skazańca (św. Weronika); wyszydzanie, które może być prostackie lub wyrafinowane i bardziej dotkliwe lecz nie dosięgające Wyszydzanego, stojącego w smudze światła ponad kłującymi żółcieniami i jaskrawymi czerwieniami obelg (stacja X): bolesne spojrzenie Matki z ciałem Syna na kolanach, spojrzenie, w którym można odczytać słowa Symeonowego proroctwa: „Ten jest położony na znak, któremu będą się sprzeciwiać, a twoją duszę przeniknie miecz".

I tak w każdym obrazie poszczególnych stacji możemy odczytać to przenikanie Prawdy i Światłości w nasze myślenie, przeżywanie, działanie. Pomocą w odczytaniu tego przenikania są obrazy Drogi Krzyżowej. Aby można było skupić się na istotnej treści wyobrażeń, odrzuciłem wszystkie nieistotne szczegóły, rekwizyty nie wnoszące niczego w główne przesłanie wydarzenia, aby w niczym nie zakłóconym, czystym kształcie, układem kompozycyjnym, kolorem, światłem (i cieniem) wyrazić to, co niesie znaczeniowa treść danej stacji.

Jerzy Kolecki

(autor: artysta malarz Jerzy Kolecki, 1997r.)

Strona główna | Kontakt Copyright 2012 - 2020 by Strony internetowe - profecjonalneNaturalne zdrowie - sklep